Returer

Som kund kan du avbryta din order innan den är skickad utan några kostnader. Du har rätt att ångra din order i 14 dagar från det att du tagit emot din order. Vid retur måste du kontakta oss innan, varvid vi skapar en retur och skickar en fraktsedel till dig. Vi kan komma att göra prisavdrag för värdeminskning. Kostnad för retur är 50 kr som dras från betalningen.